Litt om meg

 • Jeg kan hjelpe deg med:

  Design (blant anna interaksjonsdesign, prototyping, konseptutvikling, tenestedesign, strategi, konseptutvikling, brukarinnsikt og brukartesting)

 • På en vanlig dag:

  Tverrfagleg jobbing saman med eit par kollegaer,- ofte dokumentert på papir eller rett i kode. Brukartesting for å sjekka at det me lagar funkar. Arbeidsmøter med kundar for å diskutera prosjekt, både pågåande og nye. Forankring og presentasjonar av arbeidet i prosjekt.

 • Er superopptatt av:

  Godt design er lik god brukarvenlegheit, og omvendt! Ein kan ikkje oppnå det eine fullt ut utan å ha det andre.

 • Klarer ikke å jobbe uten:

  Penn, notatblokk og blanke A4-ark.

 • Min styrke:

  Ta notatar for hand.

 • Meg selv med tre ord:

  Martha i farta

 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1